Κεραμικό μετά τις εργασίες συντήρησης

Συντήρηση κεραμικού στο πλαίσιο του ανασκαφικού έργου στην Ίκλαινα της Πύλου (Iklaina Archaeological Project, Department of Anthropology & Archaeology, University of Missouri-St. Louis, USA. Υπεύθυνος ανασκαφής: Michael B. Cosmopoulos).

Date
Category
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ