Δεινοθήριο

Συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ηρακλείου Κρήτης για την συντήρηση και κατασκευή εκμαγείου και πιστού αντιγράφου της κάτω γνάθου και του χαυλιόδοντα του δεινοθήριου της Σητείας.

Date
Category
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ