Εικαστικός
Συντηρήτρια αρχαιολογικών ευρημάτων και έργων τέχνης