Ιστορικό και λαογραφικό μουσείο Νικήτης

Μελέτη και εργασίες συντήρησης (απεντόμωση, καθαρισμός, στερέωση, προληπτική συντήρηση και προστασία) όλων των εκθεμάτων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Νικήτης.

Ενδεικτικές φωτογραφίες των εκθεμάτων.

Date
Category
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ