Λαογραφικό Μουσείο Πορτιανού, Λήμνος

Εργασίες συντήρησης, πλήρους καταγραφής υλικού, εργασιών επιφανειακού καθαρισμού, προληπτικής συντήρησης και αρχικής ταξινόμησης όλων των αντικειμένων του Λαογραφικού Μουσείου Πορτιανού στη Λήμνο.

Ενδεικτικές φωτογραφίες των εκθεμάτων.

Date
Category
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ