Ζωγραφιά για το βιβλίο «Γραμμή του ορίζοντος» , Χρήστος Βακαλόπουλος, Βιβλιοπωλείον της Εστίας