Ζωγραφιά για την «Νόσο των εραστών» του Κυριάκου Γιαλένιου, εκδόσεις Μελάνι.