Πρόδρομος Μάρκογλου, Τα σύννεφα ταξιδεύουν τη νύχτα, Εκδόσεις Νεφέλη