Ηλίας Παπαδημητρακόπουλος, Ο οβολός και άλλα διηγήματα