Έκθεση λαογραφικών αντικειμένων διαφορετικής χρήσης και τεχνολογίας κατασκευής, με σκοπό να γίνει αντιληπτή η εργασία του μελετητή, στα διάφορα στάδιά της.