Συσσώρευση λαογραφικού υλικού από την συλλογή του συλλέκτη δωρητή, με ποικιλία αντικειμένων (μαγειρικά σκεύη, εργαλεία υφαντικής κ.α.)

Συσσώρευση λαογραφικού υλικού από την συλλογή του συλλέκτη δωρητή, με

ποικιλία αντικειμένων (μαγειρικά σκεύη, εργαλεία υφαντικής κ.α.)