Κασέλα ξύλινη, επιζωγραφισμένη, με μεταλλικά στοιχεία