Συρτάρι με μικροεξαρτήματα ξύλινα (καρούλια, βελόνες, σύνδεσμους κ.α.