Σκεύος μεταλλικό, κυκλικού σχήματος, με χωρίσματα-θήκες