Χαλινάρια- λαιμαριά από δέρμα, με μεταλλικά στοιχεία