Δοχείο μέτρησης σιτηρών, ξύλινο με σιδερένια στοιχεία