Τρυπάνια χειροκίνητα (μαντκάπια), σιδερένια με ξύλινα στοιχεία