Λεπτομέρεια-εγκατάστασης-με-τίτλο-5625-ευρώ-σχόλιο-στον-οικονομικό-πόλεμο-2018