Ο πραγματικός λόγος που δεν έγινε σήμερα η επανάσταση

029
Αγαπάω ένα αγόρι
που είναι ραμμένο από πληγές.
Δεν μπορεί να κοιμηθεί
γιατί όπου ακουμπάει πονάει.
Σήμερα κοιμήθηκε.
Παύσατε πυρ!
Η επανάσταση σταματάει.
Η αγάπη μου κοιμάται.
Λέξεις και ζωγραφιά Στεφανία Βελδεμίρη