Η γραμματική του καλοκαιριού 2014

Άσκηση: Κλ(ε)ίσε το ρήμα βρέχω στο τρίτο ενικό πρόσωπο, στην ενεργητική, την παθητική και την προστακτική φωνή σε όλους τους χρόνους
Βρέχει 
Έβρεχε 
Έβρεξε 
Έχει βρέξει
Είχε βρέξει
Θα έχει βρέξει
Θα βρέχει
Θα βρέξει
Να βρέχει
Να βρέξει
Να έχει βρέξει
Βρέχε
Βρέξε
Βρέχεται
Βρεχόταν
Βράχηκε
Είναι βρεμένος
Έχει βραχεί
Ήταν βρεμένος
Είχε βραχεί
Θα είναι βρεμένος
Θα έχει βραχεί
Θα βρέχεται
Θα βραχεί
Να βρέχεται
Να βραχεί
Να είναι βρεμένος
Να έχει βραχεί
Σωστό να είναι
όλα λάθος

Δεν είναι σωστό
να κλ(ε)ίνεται
η βροχή

Μόνο δώρο να χαρίζεται
από την ομορφιά,
σε διψασμένους και ξεχασμένους
αγγέλους.

Δώρο σε λυπημένα σύννεφα
πρέπει μόνο,
 να είναι η βροχή.