Λεπτομέρεια εγκατάστασης με τίτλο 56,25 ευρώ, σχόλιο στον οικονομικό πόλεμο, 2018