Κόκκινα δέντρα, εικαστική παρέμβαση σε ξερά δέντρα, 2018