Πουλάκι που κοιτάει κοπέλα να μην πέφτει, λάδι σε καμβά, 2.00Χ1.20, 2019